Barokowe antepedia w kościele Wizytek

Haftowane antepedia w kościele warszawskich Wizytek, podobnie jak hebanowe tabernaculum w ołtarzu głównym, są niezwykłymi zabytkami z czasów Wazów. Trzy spośród czterech antepediów fundowanych przez królową Ludwikę Marię Gonzagę (1611-67),…