Przejdź do treści

Budimex Kolejnictwo S.A. i postępy budowy na Stacji Warszawa Zachodnia

Największą realizacją kolejową Budimexu S.A. jest obecnie przebudowa Stacji Warszawa Zachodnia, z dworcem kolejowym, tunelem tramwajowym oraz z budowanym na Odolanach tunelem dla kolei szybkich prędkości. Jednak firma zaangażowana jest też w wiele innych, kluczowych inwestycji kolejowych w Polsce

W ostatnich trzech latach były to m.in. zakończone w 2020 roku prace modernizacyjne jednego z największych w Polsce węzłów kolejowych w Idzikowicach na Centralnej Magistrali Kolejowej, kontrakty kolejowe na liniach: LK17 Otwock – Lublin, Warszawa Zachodnia, E30 Trzebinia – Krzeszowice, czy LK139 Czechowice – Dziedzice, węźle kolejowym Port Gdynia, czy realizacja otwartego w styczniu tego roku Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego w Krakowie, realizowanego przez konsorcjum Budimex dla Kolei Małopolskich w ramach większej inwestycji „Projekt i budowa zaplecza dla obsługi taboru kolejowego na stacji Kraków Towarowy”.

I choć tak ogromne inwestycje, jak węzeł w Idzikowicach są zazwyczaj niezauważane przez podróżnych jadących ekspresami, to stanowiły one duże wyzwania logistyczne i budowlane.

Ich realizacja nie byłaby możliwa bez dysponowania przez wykonawcę zapleczem logistycznym i specjalistycznym sprzętem. Częścią grupy Budimex S.A. jest firma Budimex Kolejnictwo S.A. Firma specjalizuje się kolejowych usługach sprzętowych, spawalniczych i geodezyjnych. Jest też certyfikowanym przewoźnikiem kolejowym, świadczącym usługi transportowe. W jej posiadaniu znajduje się szereg nowoczesnych maszyn, kluczowych w sprawnym prowadzeniu prac budowlanych i umożliwiających podejmowanie takich wyzwań, jak na przykład budowa kolei dużych prędkości. Szczególnie imponujące są najnowocześniejsze maszyny torowe znajdujące się w posiadaniu Budimexu Kolejnictwo S.A. Wśród nich wrażenie wywierają ogromne podbijarki.

Najnowsza maszyna w Budimex Kolejnictwo mierzy 50 metrów, waży prawie 200 ton i rozwija prędkość blisko 100 km/godz.!

🎧 O tym, jak istotne w trakcie realizacji nowoczesnych inwestycji kolejowych są wysoko zaawansowane, specjalistyczne maszyny budowlane oraz korzystanie z najnowszych technologii, rozmawiałem z Rafałem Grzeszczukiem, dyrektorem bazy sprzętu kolejowego Budimexu Kolejnictwo S.A. Przy okazji wspominamy takie inwestycje, jak węzeł w Idzikowicach. Rozmowę znajdziecie na podcaście z cyklu Budi Talks, klikając w link na Spotify lub na YouTubie.

Lokomotywa w barwach „Budimexu Kolejnictwo S.A. Materiały Budimex S.A.

A poniżej najnowsze zdjęcia z przebudowy, a w zasadzie budowy od nowa Dworca Zachodniego, stanowiącej fragment największej inwestycji kolejowej w Warszawie, jaka jest prowadzona od 2020 r. przez Budimex S.A. – przebudowy Stacji Warszawa-Zachodnia (Ministerstwo Infrastruktury, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz wykonawca Budimex S.A. w lipcu 2020 r. podpisali umowę na realizację o łącznej wartości 2,4 mld zł). Poza dworcem obejmuje ona też torowiska nieomal od Stacji Warszawa Główna po Odolany wraz z tunelem dla kolei dużych prędkości. Na budowie pracuje niemal 550 osób i ogromna ilość sprzętu budowlanego.

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Na pierwszym planie budowa peronów 4 i 5. W tle montaż pierwszych fragmentów konstrukcji hali peronowej nad peronami 4 i 5. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Montaż stalowej konstrukcji hali peronowej nad peronami 4 i 5. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Montaż stalowej konstrukcji hali peronowej nad peronem nr 4. Nad nieodtworzonym jeszcze peronem 3 montaż konstrukcji w połowie marca jeszcze się nie zaczął. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Konstrukcja hali peronowej gotowej już nad peronami 6, 7 i 8. Teraz montowana jest nad kolejnymi dwoma peronami, 4 i 5. Na zdjęciu hala peronowa od strony zachodniej 22 marca 2023 r. W tle budynek biurowo-hotelowy dworca autobusowego, ukończony w 1980 r. Fot. Jerzy S. Majewski

O przebudowie Stacji Warszawa Zachodnia już tu niedawno pisałem

Teraz nieco aktualności z budowy dworca Warszawa Zachodnia z marca 2023 r. To, co najlepiej widać, to budowa peronów 3, 4 i 5. Perony 6, 7 i 8 są już gotowe. Nad peronami 4 i 5 widać też już stalowe konstrukcje pod halę dworcową gotową już nad peronami 6-8. Wykonano też prace fundamentowe pod konstrukcje w postaci m.in. ścian szczelinowych sięgających miejscami na głębokość 35 m. poniżej poziomu gruntu. Rozpoczęto też betonowanie pierwszej płyty stropowej podziemnej hali dworcowej na wysokości 3, 4 i 5 peronu.

Posuwa się do przodu też budowa konstrukcji samych peronów 4 i 5. Zakończenie budowy peronów 3 i 4 planowane jest na wrzesień tego roku. Praktycznie gotowy jest zakrzywiony peron 9 na linii obwodowej. W stanie surowym gotowe jest przejście podziemne pod peronem wraz z niedostępnym na razie dla publiczności, długim korytarzem łączącym go z podziemną halą dworcową.

Od strony Czystego i Woli powstaje też duża, stalowa konstrukcja naziemnej hali dworcowej z ogromnym okapem. Jak oceniają budowlańcy z Budimexu, jej konstrukcja jest już gotowa w ponad 70 procentach. W naziemnej hali wzniesiono też już ponad połowę ścian oraz wykonano wszystkie fundamenty.

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Pierwszy fragment konstrukcji wiaty peronowej nad rozebranym i odtwarzanym peronem 3. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Montaż wiaty nad peronem 5. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Montaż wiat nad peronami 3, 4 i 5. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Z placu przed Dworcem Zachodnim nareszcie znikła prowizoryczna buda z barem wietnamskim. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Montaż konstrukcji naziemnej hali dworcowej od strony Czystego i Woli. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Fragment konstrukcji naziemnej hali dworcowej od strony Czystego i Woli. Przed wejściem do hali zaprojektowano szeroki okap. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Budowa podkładów pod torowiska oraz peronów 4 i 5. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Peron 9. Fragment gotowego w stanie surowym tunelu łączącego peron 9 z podziemną częścią Dworca Zachodniego. Fot. Jerzy S. Majewski

Warszawa. Dworzec Warszawa Zachodnia. Prace przy przebudowie peronu 2, wykorzystywanego przez koleje podmiejskie oraz peronu 1, użytkowanego przez WKD jeszcze się nie rozpoczęły. Wciąż widać nad nimi stare wyjścia z tunelu pod peronami. Na zdjęciu peron nr 2. Fot. Jerzy S. Majewski